Meteen naar de inhoud

Thema-avond over pleegzorg en het Nederlands Recht


Wanneer je een pleegzorgplaatsing hebt, heb je op een of andere wijze altijd te maken met het Nederlands rechtssysteem. In eerste instantie wordt zo goed als alles geregeld zonder de pleegouders, denk aan de ondertoezichtstelling (OTS) die soms al jaren voor de machtiging uithuisplaatsing (MUHP) is uitgesproken. Als het kind, of de kinderen, eenmaal in jouw pleeggezin zijn opgenomen, komen er toch vaak nog een aantal rechtszittingen voorbij. Voor verlenging van de OTS of de MUHP, maar na verloop van tijd ook wellicht voor een verderstrekkende maatregel (het gezag wordt de ouders ontnomen) of de pleegoudervoogdij.
Maar ook bij een vrijwillige plaatsing kun je te maken krijgen met het Nederlandse rechtssysteem, want als je langer dan een jaar voor je pleegkind zorgt, kan je je beroepen op het blokkaderecht. Bovendien kun je een verzoek doen tot een OTS of gezagsbeëindiging.

Wat houden al deze termen in, wanneer worden ze uitgesproken, wie heeft er invloed op, wat kan en mag je als pleegouder wel, of juist niet, doen? En wanneer? Wordt je er door de Gecertificeerde Instelling (JBG/WSG/etc.) bij betrokken of van op de hoogte gesteld, of heb je eigenlijk geen idee terwijl je het wel zou willen weten?
Pleegouders hebben vanaf een jaar na plaatsing het zogenaamde blokkaderecht en/of worden ze uitgenodigd bij de rechtszitting rondom de pleegkinderen. Zij kunnen dan wellicht meer invloed hebben dan door sommige partijen gewenst is.

Mariska Dorresteijn, advocaat en mediator uit Zwolle (www.rechtaantafel.nl), zal al deze zaken nader uitleggen en pleegouders wat meer wegwijs maken in het Nederlands rechtssysteem. Ook zal zij haar licht laten schijnen op de do’s en don’ts bij de rechtszittingen, mocht je besluiten te gaan. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat de verhouding en communicatie tussen ouders en pleegouders zo optimaal mogelijk is en blijft en een rechtszitting gaat altijd gepaard met vele emoties…

Opgave voor deze thema-avond graag voor 20 januari 2018 via dit mailadres of 06-82629980

30 januari 2018, van 20.00 – 22.00 uur
Thema-avond ‘Pleegzorg en het Nederlands Recht’
Gemeente Aalten (adres volgt na opgave)

De overige thema-avonden in 2018 zijn, onder voorbehoud, gepland op 8 mei, 4 september en 26 november.
Wij wensen jullie fijne feestdagen, een mooi uiteinde en een fantastisch 2018!
Hartelijke groet,