Meteen naar de inhoud

Informatie over naar school

In Nederland gaat ieder kind vanaf 4 jaar naar school. Het is verstandig om u al eerder te oriënteren op verschillende basisscholen in de buurt. Elke school geeft op een andere manier les. Bovendien zijn er openbare scholen en scholen die lesgeven vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

Aanmelding bij de basisschool

Als uw kind 3 jaar is, kunt u hem of haar alvast aanmelden bij de school. Uw kind mag dan ook al eens een keer langskomen om te wennen. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig, dan moeten zij naar school. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald. De meeste kinderen volgen acht jaar basisonderwijs.

Een basisschool kiezen

U bepaalt zelf bij welke school u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt of die past bij uw geloofsovertuiging. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan een reguliere of een speciale school zijn.

Informatie over de scholen in Winterswijk vindt u op de websites of in de schoolgids van de scholen. Een overzicht van de scholen in de gemeente Winterswijk vindt u in de gemeentegids. Klik op de blauwe knop.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs met extra ondersteuning voor uw kind. Dit kan op iedere basisschool plaats vinden. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Na aanmelding beoordeelt de school of zij de ondersteuningsvraag kunnen beantwoorden. Kan dat niet, dan zoekt de school in overleg met u en het samenwerkingsverband Oost Achterhoek een andere school die de ondersteuning wel kan bieden. Zo kan uw kind naar de school die het best bij hem of haar past. Lees meer over passend onderwijs op de website. Klik op de blauwe knop Passend Onderwijs onderaan de tekst.

Speciaal onderwijs

Als uw kind een beperking, leerproblemen of gedragsproblemen heeft, dan kan het speciaal onderwijs soms een betere keus zijn. De klassen zijn bijvoorbeeld kleiner en er is meer aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren. U kunt uw kind aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek beoordeelt samen met deskundigen de aanmelding en geeft een toelaatbaarheidsverklaring als uw kind naar het speciaal onderwijs mag. Als het samenwerkingsverband de verklaring niet afgeeft, moet u uw kind op een andere school aanmelden. Meer informatie over speciaal onderwijs leest u op de website. Klik op de blauwe knop.

Van basis naar voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of gymnasium of het voortgezet speciaal onderwijs. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het beroepsonderwijs of de universiteit. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een profiel.

Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij het voortgezet onderwijs. De scholen geven informatie in hun schoolgids en op hun website. Ook kunt u voorlichtingsavonden bezoeken om meer te weten te komen. U vindt een overzicht van de middelbare scholen en het voortgezet speciaal onderwijs in Winterswijk in de gemeentegids. Meer informatie over het voortgezet onderwijs kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid. Klik op de blauwe knop.

Aanmelden bij een middelbare school

In groep 8 van de basisschool ontvangen u en uw kind het schooladvies. Dit advies geeft aan op welk niveau de basisschool vindt dat uw kind past. Met het schooladvies meldt u uw kind aan op de middelbare school van uw keuze. Deze bepaalt op basis van het advies of uw kind wordt toegelaten. Het schooladvies kan na 1 maart nog gewijzigd worden door een hogere score op de eindtoets.

Leerplicht

Als uw kind 3 jaar is, kunt u hem of haar alvast aanmelden bij een school. Uw kind mag dan ook al eens een keer langskomen om te wennen. Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig, dan moeten zij naar school. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald. Een startkwalificatie is bijvoorbeeld een vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger) diploma. De meeste kinderen volgen acht jaar basisonderwijs.

Iedere gemeente heeft een leerplichtambtenaar in dienst. De leerplichtambtenaar is betrokken bij kinderen die niet op school verschijnen. De leerplichtambtenaar probeert met ouders en de school afspraken te maken om te zorgen dat het kind wel naar school gaat. In sommige situaties moet de rechter uitspraak doen. Lees verder over de leerplicht door op de blauwe knop te klikken.

 

 

Website Digitale Gemeentegids Info Passend onderwijs Info Rijksoverheid: Speciaal onderwijs Info Rijksoverheid: Middelbare school Info Leerplicht
Geschiedenis leerplicht

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen?

Stel je vraag aan één van de medewerkers van De Post! Zij denken graag met je mee!

Ga naar De Post

Opzoek naar een Organisatie?

Bekijk alle organisaties in Winterswijk

Ga naar Organisaties