Meteen naar de inhoud

Opvang Uniek

Opvang Uniek is een kleinschalige organisatie. Wij bieden passende zorg voor Unieke kinderen en jongeren met een beperking. De zorg en begeleiding voor hen verzorgen we aan huis, en op verschillende locaties in de omgeving Achterhoek

Structuur voor kind en gezin is te allen tijde ons streven. Vanuit alle zorgvormen die wij bieden is vaste begeleiding, een vaste groep, en een veilige, prettige omgeving het vertrekpunt. Vanuit deze stabiliteit kan het kind op eigen tempo aan de ontwikkeling werken.
Samen met kind, gezin en externe betrokkenen stellen we een begeleidingsplan op waarbij we uitgaan van het unieke kind. Middels realistische doelen en werkbare methoden die toegepast kunnen worden binnen onze zorgvormen, maar ook in de thuissituatie, staan we ouders bij en zorgen we voor een integrale aanpak waarbij structuur en continuïteit centraal staat.
Bij de indeling van de groepen kijken we naar de leeftijd, het gedrag, en de interesses van het kind/de jongere. Door de groepen klein te houden zorgen we ervoor dat er tijd en aandacht is voor het individuele kind en diens begeleidingsvragen. Tevens is hierdoor ruimte om van elkaar te kunnen leren. Te denken valt hierbij aan de begeleiding van sociale interactie en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

De zorgvormen die Opvang Uniek onder andere kan bieden:
– ambulante begeleiding
– opvoedingsondersteuning
– naschoolse opvang
– zaterdagopvang
– logeerweekenden
– vakantieopvang

Contactgegevens

Postadres

  • Adres:

    Zuiderkruis 7
    7071TB Ulft

Bezoekadres

Zuiderkruis 7, Ulft, Nederland

Route