Meteen naar de inhoud

Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt samen met ANWB Automaatje

Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. Ruim 25 procent daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt vooral omdat zij zelf niet meer mobiel zijn. Zij zitten het grootste deel van de tijd thuis. Iedereen kent vast wel voorbeelden binnen familie- en of vriendenkring. Geen vervoer betekent voor méér dan 1 miljoen mensen geïsoleerd raken van de maatschappij met als gevolg het ontstaan van grote sociale problemen.

De ANWB, die zich al ruim 130 jaar inzet voor verbetering van mobiliteit, wil daar iets aan doen. Met ANWB AutoMaatje wil de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt een vervoersoplossing bieden om mensen terug in de maatschappij te brengen.

ANWB AutoMaatje: Samen komen we er wel

ANWB AutoMaatje is een maatschappelijk project van de ANWB dat in Winterswijk door de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt wordt opgepakt. Als lokaal partner verzorgt het Vrijwilligerspunt, samen met chauffeurs het vervoer van ouderen die zelf moeilijk de deur uit kunnen. Deze ouderen hebben bijvoorbeeld geen eigen vervoer of kunnen door gezondheidsproblemen geen gebruik meer maken van taxi’s of het openbaar vervoer.

Met ANWB AutoMaatje combineren wij het beste van twee werelden

Landelijk zorgt de ANWB voor een sterk netwerk dat overal op dezelfde manier professioneel is georganiseerd en dezelfde transparante en beproefde service biedt die bovendien voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Als lokale ANWB AutoMaatje-partner maakt het Vrijwilligerspunt het mogelijk dat bewoners hun minder mobiele plaatsgenoten helpen. Daarmee komen de voor iedereen zo belangrijke sociale contacten weer op gang.

ANWB AutoMaatje brengt mensen bij elkaar

Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur.
Wilt u met eigen ogen zien wat ANWB in de praktijk betekent kijk dan :

 

Hoe werkt ANWB AutoMaatje op hoofdlijnen?

 • Mensen die vervoer nodig hebben nemen twee dagen van tevoren contact op met hun lokale ANWB AutoMaatje servicepunt.
 • Bij het eerste contact worden zij eenmalig ingeschreven en volgt er t.z.t. een kennismakingsgesprek bij de deelnemer thuis.
 • Hierna kijkt de coördinator welke vrijwilliger uit de poule van chauffeurs in de buurt woont en het vervoer op zich wil nemen.
 • De planner brengt de match tot stand. Hij meldt daarbij aan de deelnemer dat er iemand beschikbaar is en geeft de hoogte van de verschuldigde onkostenvergoeding aan. Deze vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer, gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger, vermeerderd met eventuele parkeerkosten.
 • Op het afgesproken moment meldt de vrijwilliger zich bij de deelnemer voor het uitvoeren van de rit.
 • De deelnemer betaalt de overeengekomen onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de vrijwillige chauffeur.
 • AutoMaatje heeft geen vervoerplicht. Als het niet lukt om een chauffeur voor een gewenst tijdstip te vinden, dan wordt dat tijdig meegedeeld aan de deelnemer.

 

Wat doet ANWB AutoMaatje?
ANWB AutoMaatje:

 • biedt minder mobiele inwoners aanvullend vervoer van deur tot deur;
 • biedt vrijwilligers een dankbare en zinvolle activiteit;
 • brengt wijk en buurtgenoten weer met elkaar in contact;
 • draagt bij aan het verminderen van de druk op omgeving/ familie/ mantelzorgers;
 • draagt bij aan het in stand houden van de mobiliteit van mensen;
 • draagt bij aan het verminderen van sociale eenzaamheid.

ANWB AutoMaatje is een Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) project van de ANWB.

 • Vrijwillig investeren in expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken binnen de samenleving.
 • Positieve bijdrage aan de samenleving leveren.
 • Sociale Vernieuwing.

Binnen de Winterswijkse organisatie zijn er verschillende rollen:

 • Coördinator
 • Intake/Planners
 • Matchmakers
 • Deelnemers
 • Chauffeurs

Coördinator
Voor de continuïteit en de professionaliteit van ANWB AutoMaatje is er een professionele kracht in de organisatie de eindverantwoordelijkheid heeft.
Deze persoon stuurt de dagelijkse gang van zaken aan, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en fungeert als aanspreekpunt .

Intake/planners
Zij hebben het dagelijkse contact met aanvragers. Hier komen de aanvragen binnen. Voor de intake maken zij gebruik van ANWB AutoMaatje software. Van belang is dat er bij de intake tijd is voor “een praatje” en het opvangen van signalen. De planners zullen hiervoor ook extra geschoold worden.

Matchmakers,
Zij staan midden in de gemeenschap en regelen dat er een match tussen deelnemer en chauffeur tot stand komt. Zij kennen zowel de deelnemers als de chauffeurs. Voor het maken van de match maken zij gebruik van ANWB AutoMaatje-software.

Deelnemers
Om gebruik te kunnen maken van ANWB AutoMaatje moeten potentiële deelnemers zich aanmelden bij het Vrijwilligerspunt. Dan worden hun persoonlijke gegevens direct in uw database opgenomen. De persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld.
Meedoen met ANWB AutoMaatje is gratis. Ook is het niet nodig om lid te zijn van de ANWB. ANWB AutoMaatje is er voor alle minder mobiele ouderen, lid of geen lid!

Deelnemers krijgen een lokale ANWB AutoMaatje-deelnemerskaart met daarop de belangrijkste gegevens, spelregels en contactinformatie.

Chauffeurs
Vrijwilligers die het leuk vinden om minder mobiele plaatsgenoten te vervoeren, moeten aan enkele randvoorwaarden voldoen.

 • Zij moeten een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) kunnen overleggen. Deze wordt door het Vrijwilligerspunt voor de chauffeurs geregeld.
 • Zij moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
 • Zij mogen niet ouder zijn dan 75 jaar.
 • Zij moeten zelf eigenaar zijn van de auto die zij voor ANWB AutoMaatje willen inzetten.
 • De auto moet apk zijn goedgekeurd en WA-plus verzekerd zijn. Ook moet er een Inzittendenverzekering zijn afgesloten.

De onkostenvergoeding is met name bedoeld als compensatie van de kosten voor de verplichte Inzittendenverzekering en de door ons aanbevolen WA-plus verzekering.

Daarnaast verlaagt een vergoeding de drempel bij deelnemers om iemand in te schakelen.

ANWB AutoMaatje kent geen vervoersplicht
De lokale planner doet zijn uiterste best om een vrijwilliger te vinden die de deelnemer op de beoogde datum en tijdstip kan en wil vervoeren. Het is echter een vrijwillige dienst. Het kan dus voorkomen dat er op het gevraagde vervoersmoment geen chauffeur beschikbaar is. U bent dan niet verplicht om een alternatieve vervoersmogelijkheid aan te bieden. Dit is één van de belangrijkste verschillen ten opzichte van regulier betaald vervoer.

Lokaal maatwerk: de uitzondering die de regel bevestigt
Soms zijn er situaties denkbaar waarin we kunnen afwijken van de regels. Enkele voorbeelden. Iemand meldt korter dan twee dagen van tevoren een rit aan vanwege onvoorzien ziekenhuisbezoek. Of er wordt vervoer aangevraagd over een lange(re) afstand.
Als de planning het toelaat en er zijn vrijwilligers beschikbaar die bereid zijn deze afwijkende ritten uit te voeren, kan dat gewoon geregeld worden. Dat noemen wij lokaal maatwerk.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Ondanks het onverplichte karakter is deelname aan het systeem voor alle betrokkenen uiteraard niet vrijblijvend. Een gemotiveerde club mensen en maximale inzet van de betrokkenen bij het organiseren, matchen van vraag en aanbod en het uitvoeren van een rit zijn daarom vanaf het begin goed opgezet.

Een garantie voor veiligheid
Zolang het Vrijwilligerspunt zich vooral richt op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod verschilt dit in wezen niet van welke andere vorm van hulpvragen waarbij de inzet van vrijwilligers is gewenst.

Op het gebied van veiligheid worden aan chauffeurs leeftijdseisen gesteld. Ook moeten zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Daarnaast wordt er van de chauffeurs een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Deze wordt via het Vrijwilligerspunt aangevraagd en ook betaald.

Het voertuig moet apk goedgekeurd en (WA-plus) verzekerd zijn. Ook voor de inzittenden.

ANWB AutoMaatje: een vrijwilligersvervoersdienst met zelfreinigend vermogen
Het staat een chauffeur vrij om een rit te weigeren. Bijvoorbeeld vanwege een extreem verre
bestemming of op een buitensporig tijdstip. Maar óók een rit voor een reiziger waar de chauffeur eerder een ongemakkelijk gevoel aan heeft overgehouden.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje is een maatschappelijk project. Daarom betaalt de ANWB alle eigen kosten voor ANWB AutoMaatje zelf. De lokale kosten zijn voor rekening van het Vrijwilligerspunt.

Het Vrijwilligerspunt is bijzonder blij dat zij door ZOOV als partner en niet als concurrent gezien wordt. In het voortraject heeft men van dit samenwerkingsverband van acht gemeentes, welke zich in ZOOV verenigd hebben, ondersteuning gehad.  Op 13 februari zal de eerste rit plaats vinden.

Voor meer informatie kan men zijn melden bij het Samenrijderspunt, Torenstraat 9.
Telefoonnummer 0543 – 200036.
Mailen kan ook. automaatje@vpwinterswijk.nl