Meteen naar de inhoud

Onze Werkwijze

In Winterswijk hanteren we het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen meedoet. We streven naar een vitale gemeente waarin een groot deel van de inwoners zichzelf redt, regie kan voeren over zijn leven en zelf in zijn onderhoud kan voorzien; hij heeft voldoende zelforganiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Mensen die dit niet kunnen, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid. We doen daarin wat nodig is. We spelen in op initiatieven in Winterswijk en waarderen en stimuleren actieve deelname van inwoners. We mobiliseren de kracht van onze inwoners en delen onze verantwoordelijkheid als overheid met inwoners en organisaties.

De kracht van Wij Winterswijk

De uitgangspunten zijn opgenomen in het document ‘De kracht van Winterswijk’ dat op 30 oktober 2013 is vastgesteld in de gemeenteraad. Dit is het Winterswijkse kader voor de transformatie van het sociaal domein. In dit document wordt uitgebreid ingegaan op de drie transities, de regionale samenwerking, de Winterswijkse visie, de praktische uitwerking van deze visie en de kracht van de Winterswijkse samenleving.

Een gezin, een plan

Het uitgangspunt is: één gezin, één plan’. Gezinnen en individuen hebben daar baat bij. Deze aanpak werkt ook kostenbesparend. Dat is ook nodig want de overheveling van taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten ging gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten. Dit betekent dat de activiteiten op het gebied van de drie decentralisaties effectiever en efficiënter georganiseerd moeten worden.